Arbejdsgrupper

Der er i analysefasen nedsat ialt 5 arbejdsgrupper, som i første omgang skal beskrive status. De 6 nuværende beredskaber er vidt forskelligt organiseret, løser meget forskellige opgaver og budgetterne ligner slet ikke hinanden. Arbejdsgruppernes opgave er således at skabe et samlet overblik over beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

De 5 beredskabschefer (Lejre og Slagelse har samme beredskabschef) er tovholdere for hver af de 5 arbejdsgrupper.

På projektgruppens møde den 21. januar blev bl.a. dagsorden til  minikonferencen den 5. februar samt de mere fremadrettede aktiviteter drøftet.

På projektgruppemødet godkendte projektgruppen kontraktarbejdsgruppens kommissorium - og drøfte organiseringen af de fremadrettede leverancer i analysefasen.

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK