Driftsforum

Driftsforum er en videreførelse af den projektgruppe, der var nedsat fra projektets start og frem til den endelige politiske beslutning i juni 2015.

Driftsforum består af en ledelsesrepræsentant fra hver af de 6 ejerkommuner - og vil frem til 1. januar fungere på samme måde som projektgruppen hidtil har gjort det. Efter 1. januar fortsætter driftsforum som Vestsjællands Brandvæsens primære indgang til de 6 ejerkommuners administrative niveau.

Formålet med driftsforum er at danne kontakten mellem Vestsjællands Brandvæsens daglige ledelse og den daglige ledelse i kommunerne. Dvs. at det er i dette forum, de gensidige forventninger til hinanden afstemmes - og det er i dette forum samarbejdet mellem VB og kommunerne defineres. Dvs. at driftsforum dels er et sparringsforum for VBs daglige ledelse - dels et praktisk koordinerende forum.

I efteråret 2015 har Driftsforum planlagt møder ca. hver 14. dag. Herefter vil behovet for møder blive vurderet.

På mødet i driftsforum skal primært drøftes supplerende bilag vedr. den politiske styregruppes behandling af budgettet den 9. oktober.

Læs dagsorden

Bilag

Møde i driftsforum den 20. september 2015

Mødets emner var:

  • status på leasingaftaler
  • status på forhandlinger med entreprise-entreprenøren
  • status på lokalaftaler
  • proces for ansættelse af chefer.

Læs referatet

Den politiske Styregruppe skal på sit møde den 31. august drøfte budgettet. Derfor arbejder driftsforum ihærdigt på at få budgettet klar til styregruppen.

Desuden drøftedes ledelsesorganisation, proces for ansættelse af chefer samt et udkast til tids- og handleplan for efteråret 2015.

Læs referatet

Mødet i driftsforum var det første efter at gruppen havde skiftet status fra projektgruppe til driftsforum. Samtidig var det det første møde efter sommerferien. Derfor var status på projektet en væsentlig del af mødet. Desuden drøftedes budget 2016.

Læs referatet

VSBV.dk benytter cookies

For at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, benytter vi cookies til at vores statistik. Du kan til hver en tid slette cookies igen.

OK