Skip til hoved indholdet

Affyring af fyrværkeri

BRUG FYRVÆRKERI SIKKERT

Hvornår må du købe og anvende fyrværkeri

Det er tilladt at købe fyrværkeri fra d. 15. december til og med 31. december. Du må dog først anvende fyrværkeriet fra d. 27. december og frem til og med 1. januar. Ønsker du at anvende fyrværkeri i forbindelse med en festlig lejlighed, som ikke er nytår, skal det ske via en professionel fyrværkeri som skal ansøge minimum 30. dage inden anvendelse.  

Sikkerhed

Overhold den sikkerhedsafstand der står på fyrværkeriet.

Pas også på omgivelserne. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning m

ed let antændeligt tag, fx stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation. Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Fyrværkeri må ikke bruges nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Lokalt kan kommunen i et begrænset område i en begrænset tidsperiode nedlægge afskydningsforbud. 

I forbindelse med tørke o afbrændingsforbud kan der også nedlægges forbud mod affyring af fyrværkeri.  

 

 

 

 

 

 

 

Transport af fyrværkeri

Du må transportere fyrværkeri med max. 5 kg NEM. NEM står for Netto Ekslosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten skal stå på fyrværkeriet.

Opbevaring af fyrværkeri

Du må opbevare fyrværkeri med max. 5 kg NEM. Det er tilladt at gemme fyrværkeriet fra slutningen af fyrværkerisæsonen, så du kan anvende det i næste fyrværkerisæson, men du må maks. opbevare 5 kg NEM.

Opbevar fyrværkeriet tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder. Det skal opbevares utilgængeligt for børn, og du må ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunter.