Skip til hoved indholdet

Højvande

oversvømmelse

Gode råd i forbindelse med oversvømmelse

Der findes forskellige vejrligsforhold, som kan forårsage oversvømmelser. Dem vi igennem de seneste år har oplevet i Danmark er primært stormflod og skybrud. Stormfloden kommer, som navnet så fint angiver, i forbindelse med stormvejr. Det er primært kyststrækninger og havne som bliver påvirket af dette, dvs. at de som ejer boliger eller industri ved kyststrækninger og havne  er klar over at de ligger i risikozone for oversvømmelse ved stormflod. Det er dog alligevel en god ide at holde øje med udviklingen, da højere vandstande end tidligere, kan betyde at huse og industri som ikke tidligere har ligget i risikozone, gør det nu.

STORMFLOD

FØR 

  • Vær forberedt! Sørg for at have kraftig afdækningsplast og sandsække ved hånden (gem evt. sandsække fra tidligere hændelser), så du kan afdække f.eks. døre, skakter, gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt. Da stormflod for det meste er varslet. så hold øje med din kommunes hjemmeside i dagene/timerne op til stormen, for at holde dig orienteret om hvor du evt. kan afhente sandsække i dit nærområde.

UNDER

  • Begræns skaden og hold dig orienteret! Hvis dit hus bliver oversvømmet, så gør hvad du kan for at begrænse skaderne. Red, hvad du kan, og få vandet væk så hurtigt som muligt. Hold dig orienteret om hvor langt stormfloden er.

Efter

  • Er du blevet ramt af stormfloden? Led vandet væk fra grunden og hvis du har fået skader på ejendom/ejendele, så kontakt dit forsikringsselskab for mere information.