Skip til hoved indholdet

Nødkald

Et nødkald består af et lille apparat og en sender, som ved aktivering på armbånd eller halskæde giver hjemmehjælperen en opringning, når borger trykker efter hjælp.

Ca. 700 gange i døgnet trykkes der efter hjælp af borgere i de treejerkommuner.

Når en borger trykker efter hjælp, ringer det automatiske system til hjemmeplejen i det område hvor borger er tilknyttet.

Hvis hjemmeplejen er travlt optaget og mister “kaldet”, så går nødkald i bagvagt på vagtcentralen, således at borgens kald om hjælp altid bliver hørt.

Hvis et nødkald går i bagvagt sørger vagtcentralsmedarbejderen for at videre give informationen, således borgeren for hjælp.