Skip til hoved indholdet

Vestsjællands Brandvæsens organisation

 

Organisationsdiagram er i gang med at blive opdateret

Den fælleskommunale Beredskabskommission er repræsenteret ved borgmestrene fra henholdsvis Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. 

Øvrige politiske repræsentanter, 

Beredskabsdirektøren,

Medarbejderrepræsentanter,

Repræsentant fra politikredsen. 

 

Der afholdes minimum 4 møder årligt i Beredskabskommissionen.  

Den øverste leder i Vestsjællands Brandvæsen er en Beredskabsdirektør. 

Beredskabsdirektøren referere til Beredskabskommissionen, men har et generelt ledelsesrum.

I Vestsjællands Brandvæsens sekretariat samles alle organisationens puslespilsbrikker. 

Herfra styres nogle af grundstenene i organisationen, som blandt andet løn og økonomi, kontrakter, regler og love i forhold til arbejdsskader, GPDR, journalisering mv.

 

I afdeling for Myndighed & Forebyggelse foretages blandt andet brandteknisk sagsbehandling, brandsyn og taktisk forebyggelse. 

Sagsbehandlerne er uddannet med brandtekniske uddannelser og samarbejder med kommunernes byggemyndigheder om at give institutioner og virksomheder den bedste brandtekniske vejledning, som muligt. 

Ved Myndighed & Forebyggelse udarbejdes flere plansæt, både interne og fælles med kommunerne. 

Foruden brandstationerne, har operativ afdeling også en række værksteder og servicestationer samt uddannelse og kursus.

På værkstederne er der både mekanikere og servicefolk tilstede. 

Her bliver der taget hånd om diverse brandmateriel, tilset brandhaner og biler mv. 

Under uddannelse bliver alt det interne uddannelse af brandpersonel mv. organiseret og systematiseret. 

Ved uddannelse ligger også tilrettelæggelse af vores eksterne kurser.  

Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral er døgnbemandet og løser en lang række opgaver for brandvæsnet og kommunerne. 

Vagtmesteren er en vigtig spiller i forbindelse med udkald og opstart af en hændelse, under hændelsen er vagtmesteren en vigtig backup for Indsatslederen og efter hændelsen starter alt den nødvendige dokumentation i vagtcentralen. 

Udover at løse opgaver i forbindelse med brand og udrykning løser vagtcentralen også en lang række andre opgaver som blandt andet vedrørende; nødkald, ABA, vintervagt mv. 

Vestsjællands Brandvæsens frivilligenhed består af en stor samling frivillige fordelt i Holbæk, Kalundborg og Vig. 

De enkelte stationer er lidt nærmere beskrevet her.

Frivilligenheden løser en masse støtte-opgaver til den samlede udrykning. Særligt ved større og længere hændelser løser frivilligenheden en vigtig opgave. 

Derudover udgør frivilligenheden en førstehjælpsgruppe som blandt andet deltager ved arrangementer. 

Både i mindre og større omfang kan frivilligenheden stå klar med forplejning.