Skip til hoved indholdet

Kurser

Vestsjællands Brandvæsen tilbyder kurser til både virksomheder og offentlige institutioner.

I menuen herunder kan man læse mere om de kurser, som vi tilbyder.

Har man stadig nogle spørgsmål, som ikke er besvaret, kan man kontakte os på følgende måder:

Book dit kursus her

Tid: 240 minutter (4 timer)

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 5.704, -

Indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Fakta om hjertestop
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Hjerte-lunge-redning - HLR
 • Brug af hjertestarter
 • Fremmedlegeme i luftvejene
 • Blodprop i hjertet
 • Hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE

Beskrivelse: Dette kursus sætter deltageren i stand til at håndtere en voksen, bevidstløs person (med eller uden vejrtrækning). Deltageren sættes i stand til at udøve hjerte-lunge-redning samt benytte en hjertestarter (AED) ved hjertestop.

Under kurset bliver deltageren ligeledes undervist i at kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt herpå

Udbytte: Deltageren lærer på kurset at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. Deltageren bliver i stand til at udøve hjerte-lunge-redning samt benytte en hjertestarter ved hjertestop. Deltageren lærer også at lægge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje, samt symptomer på en hjerneblødning / blodprop i hjernen (STROKE) og en blodprop i hjertet.

 

Tid: 60 minutter + 90 minutter (2 timer) 

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 5.704,-

Indhold

 • Hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning 1 person
 • Basal genoplivning 2 person
 • Basal genoplivning og brug af hjertestarter 1 person
 • Basal genoplivning og brug af hjertestarter 2 person
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftvejen hos en voksen person
 • Nødflytning

Beskrivelse: Som noget nyt tilbyder vi e-learningskurser online.

Vores nye kursus afvikles i en kombination mellem e-learning og praktisk træning.

Deltageren gennemgår først teorien som e-learning på en computer, tablet eller en mobiltelefon. Efter gennemførsel af den teoretiske del er deltageren klar til at møde op på den praktiske del af kurset, hvor fokus i høj grad er lagt på praktisk træning.

Udbytte: Deltageren lærer på kurset at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. Deltageren bliver i stand til at udøve hjerte-lunge-redning samt benytte en hjertestarter ved hjertestop. Deltageren lærer også at lægge en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje, samt symptomer på en hjerneblødning / blodprop i hjernen (STROKE) og en blodprop i hjertet.

Tid: 240 minutter (4 timer)

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 5.704,-

Indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand - herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje - større børn
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning - HLR
 • Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen

Beskrivelse: Dette kursus er et basal førstehjælpskursus velegnet til voksne der har med børn at gøre til dagligt.

På dette kursus lærer deltageren det mest basale der er værd at vide i forhold til førstehjælp til børn.

Der vil være praktiske øvelser og scenarietræning.

Udbytte: På dette kursus lærer deltageren basal førstehjælp til børn.

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • At handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn.
 • Kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning for børn.
 • Give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen jf. ERC guidelines for
 • fjernelse af fremmedlegemer.
 • Lære at kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp

Tid: 420 minutter (7 timer)

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 8.754,-

Indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Fakta om hjertestop
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Hjerte-lunge-redning - HLR
 • Brug af hjertestarter
 • Fremmedlegeme i luftvejene
 • Blodprop i hjertet
 • Hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved ulykker, forbrændinger, forgiftninger, forstuvninger/brud, blødninger, el-ulykker og akut opstået sygdom
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og tilskadekomne
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt - SHOCK
 • Psykisk førstehjælp

Beskrivelse: Dette kursus sætter deltageren i stand til at håndtere en voksen, bevidstløs person (med eller uden vejrtrækning). Deltageren sættes i stand til at udøve hjerte-lunge-redning samt benytte en hjertestarter (AED) ved hjertestop.

Under kurset bliver deltageren ligeledes undervist i at kunne genkende symptomer på en hjerneblødning / blodprop i hjernen – (STROKE) og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt herpå.

Udbytte: Ved både teoretisk og praktisk undervisning lærer deltageren at håndtere vanskelige situationer og ulykker i alene og som team. Deltageren bliver i stand til at handle sikkert og hurtigt, hvis en borger, ven, kollega eller måske et familiemedlem falder om eller kommer til skade.

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • Handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som den almindelige medborger typisk kan opleve.
 • Handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
 • Kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • Kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.

Tid: 420 minutter (7 timer) 

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 8.754,-

Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Fakta om hjertestop
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Hjerte-lunge-redning - HLR
 • Brug af hjertestarter
 • Fremmedlegeme i luftvejene og ørene
 • Blodprop i hjertet
 • Hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved drukneulykker, kvælning, forbrændinger, forgiftninger, forstuvninger/brud, næseblod, tandskader, blødninger og akut opstået sygdom hos børn
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt - SHOCK
 • Psykisk førstehjælp
 • Fastspænding i bil
 • De 8 baderåd

Beskrivelse: Buler, noget galt i halsen, perler i næsen, tandskader og næseblod er typiske skader der ses hos børn.

På dette kursus vil deltageren lærer at handle hurtigt og korrekt, når der opstår en situation, hvor der skal ydes førstehjælp i et miljø, hvor børn og unge færdes. Alt deltageren skal vide om basal førstehjælp til børn, finder deltageren på dette kursus. Der vil være praktiske øvelser og scenarietræning, som tager udgangspunkt i deltagerens hverdag. Kurset egner sig specielt til: Pædagoger, lærere, dagplejere, trænere, aktivitetsledere og lignende.

Udbytte: Kurset sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn, ligesom deltageren vil lære at give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn samt at handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • Selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere et bevidstløst barn, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • Kan give relevant førstehjælp til et barn, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • Kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og akut opstået sygdom der medfører kramper og/eller ændret bevidsthedsniveau hos børn.
 • Kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Tid: 720 minutter (12 timer) 

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 11.695,-

Indhold

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Fakta om hjertestop
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Hjerte-lunge-redning - HLR
 • Brug af hjertestarter
 • Fremmedlegeme i luftvejene
 • Blodprop i hjertet
 • Hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC-metoden
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og tilskadekomne
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt - SHOCK
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Indre blødninger
 • Større blødninger og synlige mindre blødninger
 • Amputationer
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger
 • Skader på bevægeapparatet – Forstuvning, ledskred og brud
 • Hovedskader
 • Diabetes, anafylaksis shock & krampeanfald
 • Psykisk førstehjælp

Beskrivelse: Dette 12 timers kursus er vores mest omfattende førstehjælpskursus, som kommer omkring stort set alle facetter af førstehjælp. Kurset er normalt fordelt over flere dage.

Udbytte: På kurset lærer deltageren at handle hensigtsmæssigt og yde førstehjælp ved livstruende ulykker, hjertestop, blødninger, forbrændinger, forgiftninger, akut opstået sygdom m.m.

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • Kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
 • Kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • Kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter.
 • Kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
 • Kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
 • Kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Tid: 180 minutter (3 timer) 

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Gennemført basis- eller opdaterings uddannelse inden for de seneste 2 år

Bevis: Ja

Pris: 4.824,-

Indhold

 • Repetition af førstehjælpens hovedpunkter
 • Repetition af overlevelseskæden
 • Repetition af kontrollér bevidsthed
 • Repetition af ABC-principperne
 • Repetition af stabilt sideleje
 • Repetition af hjerte-lunge-redning - HLR
 • Repetition i brugen af hjertestarter
 • Repetition af fremmedlegeme i luftvejene
 • Repetition af hjerneblødning / blodprop i hjernen – STROKE

Beskrivelse: Genopfrisk viden og færdigheder inden for førstehjælp til bevidstløse personer med eller uden normal vejrtrækning. På kurset gennemgås, hvordan man giver hjertelungeredning og benytter en hjertestarter ved hjertestop. Deltageren får også opfrisket, hvordan fremmedlegeme i luftvejene håndteres og hvordan der skabes frie luftveje – samt genkender symptomer på en hjerneblødning / blodprop i hjernen (STROKE) og en blodprop i hjertet.

Udbytte: På dette kursus gennemgår deltageren den basale førstehjælp og vedligeholder tidligere erhvervede kompetencer

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • Kan lejre en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje.
 • Kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
 • Kan genkende symptomer og handle relevant ved pludselig opstået sygdom som følge af blodprop i hjertet eller stroke.
 • Kan anvende de indlærte procedurer.

Tid: 180 minutter (3 timer) 

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Gennemført basis- eller opdaterings uddannelse inden for de seneste 2 år

Bevis: Ja

Pris: 4.824,-

Indhold

 • Repetition af førstehjælpens hovedpunkter
 • Repetition af overlevelseskæden
 • Repetition af kontrollér bevidsthed
 • Repetition af ABC-principperne
 • Repetition Førstehjælp ved hjertestop
 • Repetition af stabilt sideleje
 • Repetition af fremmedlegeme i luftvejene
 • Repetition af førstehjælp til blødninger
 • Repetition førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
 • Repetition af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Repetition af førstehjælp ved forgiftninger og ætsninger

Beskrivelse: Genopfrisk viden og færdigheder inden for førstehjælp til tilskadekomne ved ulykker, herunder blødninger, forbrændinger, hovedskader og skader på bevægeapparatet.

En bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning. På kurset gennemgås, hvordan man giver hjertelungeredning og benytter en hjertestarter ved hjertestop. Deltageren får også opfrisket, hvordan fremmedlegeme i luftvejene håndteres og hvordan der skabes frie luftveje – samt genkender symptomer på en hjerneblødning / blodprop i hjernen (STROKE) og en blodprop i hjertet.

Udbytte: På dette kursus gennemgår deltageren den basale førstehjælp og vedligeholder tidligere erhvervede kompetencer

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • Agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Kan udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i luftvejene og bevidsthedspåvirkning
 • Kan yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på kredsløbssvigt, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger
 • Kan som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil
 • Kan yde psykisk førstehjælp i de første minutter

Tid: 180 minutter (3 timer)

Deltagerantal: min. 10 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 4.824,-

Indhold

 • Fakta om hjertestop
 • Overlevelseskæden
 • Bevidsthedstilstande
 • ABC-metoden
 • Stabilt sideleje
 • Alarmering
 • Basal genoplivning
 • Viden om indikationer for brug af hjertestarter - AED
 • Gennemgang af hjertestarter - AED
 • Information om sikkerhedsprocedure ved brugen af hjertestarter - AED
 • Viden om vedligeholdelse

Beskrivelse: Dette er et kursus der gennemgår det mest basale indenfor genoplivning og brug af hjertestarter.

Hovedvægten af dette kursus er lagt på praktisk træning, så deltageren bliver mest mulig fortrolig med hjerte-lunge-redning (HLR) og anvendelsen af en hjertestarter.

Udbytte: På dette kursus lærer deltageren at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning.

Deltageren vil på kurset lære følgende:

 • Kan lejre en bevidstløs person med normal vejrtrækning i stabilt sideleje
 • Kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen
 • Udøve hjerte-lunge-redning samt benytte en hjertestarter ved hjertestop

Tid: 180 minutter (3 timer)

Deltagerantal: min. 10 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja - udstedes af VSBV via Planorama

Pris: 4.824,-

Indhold

 • Repetition af førstehjælpens hovedpunkter
 • Repetition af overlevelseskæden
 • Repetition af stabilt sideleje - større børn
 • Repetition af hjerte-lunge-redning til børn - HLR
 • Repetition af fremmedlegeme i luftvejene
 • Repetition af småskader
 • Repetition af alarmsymptomer ved infektionssygdomme

Beskrivelse: Genopfrisk viden og færdigheder inden for førstehjælp til børn

På dette kursus vedligeholder deltageren sinde færdigheder inden for det mest basale der er værd at vide i forhold til førstehjælp til børn.

Udbytte: På dette kursus gennemgår deltageren den basale førstehjælp og vedligeholder tidligere erhvervede kompetencer

Deltageren bliver i stand til:

 • At handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn.
 • Kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning for børn.
 • Give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen jf. ERC guidelines for fjernelse af fremmedlegemer.
 • Lære at kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp.
 • Yde relevant førstehjælp til småskader hos børn

Tid: 180 minutter (3 timer)

Deltagerantal: min. 8 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 4.824,-

Indhold

 • Brandtrekanten
 • Forbrændings- og slukningsteori
 • Dødsbrandstatistik
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensreglement og flugtveje
 • Brandklasser ABCDEF
 • Håndtering af trykflasker ved brand
 • Brandfarlige væsker
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement
 • Aktive og passive brandsikringsforanstaltninger
 • Brandmæssige adskillelser og branddøre
 • Brandforebyggelse
 • Menneskelige reaktionsmønstre
 • Forebyggelse af blinde ABA-Alarmer
  Håndtering af ABA-alarmer
 • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse
 • Praktiske øvelser med brandslukning

Beskrivelse: De første minutter er afgørende, når der opstår en brand.

Det kan have stor betydning for omfanget af branden, at én eller flere personer er i stand til at tackle situationen hurtigt og sikkert, så der ikke opstår unødig skade og panik, før professionel hjælp når frem.

På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om brandfare på virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om slukningsmidler, herunder hvor de er placeret og hvordan de skal anvendes.

Udbytte: Gennem teori og praktiske øvelser på kurset, får deltageren den viden og de færdigheder, der gør, at de kan evakuere arbejdspladsen og hindre at den lille brand kommer ud af kontrol – under hensyntagen til egen sikkerhed.

Vores mål er at gøre deltagerne så trygge som mulig, sådan at de tør handle konstruktivt ved en eventuel ulykke, og dermed kan være med til at mindske omfanget af ulykken.

På kurset vil der også være fokus på det forebyggende område og menneskers grundlæggende opfattelses, reaktion og handle mønster i forbindelse med pludselige opståede uventede hændelser.

Tid: 300 minutter (5 timer)

Deltagerantal: min. 8 – maks. 20

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 6.992,-

Indhold

 • Brandtrekanten
 • Forbrændings- og slukningsteori
 • Dødsbrandstatistik
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensreglement og flugtveje
 • Brandklasser ABCDEF
 • Håndtering af trykflasker ved brand
 • Brandfarlige væsker
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement
 • Aktive og passive brandsikringsforanstaltninger
 • Brandmæssige adskillelser og branddøre
 • Brandforebyggelse
 • Menneskelige reaktionsmønstre
 • Forebyggelse af blinde ABA-Alarmer
  Håndtering af ABA-alarmer
 • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse
 • Praktiske øvelser med brandslukning
 • Plan for hurtig, systematisk og effektiv evakuering
 • Evakueringsøvelse

Beskrivelse: De første minutter er afgørende, når der opstår en brand. Det kan have stor betydning for omfanget af branden, at én eller flere personer er i stand til at tackle situationen hurtigt og sikkert, så der ikke opstår unødig skade og panik, før professionel hjælp når frem. På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om brandfare på virksomheden, den daglige forebyggelse og sikkerhed, flugtveje og om slukningsmidler, herunder hvor de er placeret og hvordan de skal anvendes.

Udbytte: Gennem teori og praktiske øvelser på kurset, får deltagerne den viden og de færdigheder, der gør, at de kan evakuere arbejdspladsen og hindre at branden kommer ud af kontrol – under hensyntagen til egen sikkerhed. Vores mål er at gøre deltagerne så trygge som mulig, sådan at de tør handle konstruktivt ved en eventuel ulykke, og dermed kan være med til at mindske omfanget af ulykken.

På kurset vil der også være fokus på det forebyggende område og menneskers grundlæggende opfattelses, reaktion og handle mønster i forbindelse med pludselige opståede uventede hændelser.

Kurset afsluttes med en virkelighedstro evakueringsøvelse hvor deltagerne agerer personale og evakuenter.

Tid: 300 minutter (5 timer)

Deltagerantal: min. 10 – maks. 16

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Der kan efter bestået kursus udstedes DBI-certifikat, der gælder i 5 år og er gyldigt i Danmark, Norge og Finland. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et DBI-certifikat

Pris: 6.992,-

Indhold

 • Brandtrekanten
 • Forbrændings- og slukningsteori
 • Dødsbrandstatistik
 • Brand- og evakueringsinstruks
 • Ordensreglement og flugtveje
 • Brandklasser ABCDEF
 • Håndtering af trykflasker ved brand
 • Brandfarlige væsker
 • Gennemgang af brandinstruks
 • Gennemgang af ordensreglement
 • Aktive og passive brandsikringsforanstaltninger
 • Brandmæssige adskillelser og branddøre
 • Brandforebyggelse
 • Menneskelige reaktionsmønstre
 • Forsikringsmæssige forhold ved varmt arbejde
 • Slukningsmetoder og slukningsmidlers anvendelse
 • Praktiske øvelser med brandslukning

Beskrivelse: Kurset giver deltageren færdigheder og indsigt i brandteknisk henseende, så antallet og omfanget af brande forårsaget af varmt arbejde reduceres.

Varmt arbejde defineres blandt andet som arbejde med svejsning, skæring, lodning, vinkelslibning, tørring, opvarmning, tagdækning, ukrudtsbrænding og andre arbejder med varmeudviklende værktøj.

Udbytte: Deltageren bliver med dette kursus i stand til at vurdere de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Derudover vil deltagerne kunne udføre varmt arbejde brandteknisk korrekt med gnistproducerende værktøj såsom ukrudtsbrændere, skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.

Deltageren vil være i stand til at træffe nødvendige brandtekniske forholdsregler, inden det varme arbejdet påbegyndes, herunder at sikre indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet, som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de gældende brandtekniske regler.

Gennem praktiske øvelser vil deltageren blive fortrolig med forskellige slukningsmidler, så de kan udføre elementær brandslukning på arbejdspladsen.

Tid: 300 minutter (3 timer)

Deltagerantal: min. 2 – maks. 10

Forudsætninger: Ingen

Bevis: Ja

Pris: 4.805,-

Indhold

 • Brandteori
 • Hvor og hvorfor skal der installeres brandalarmeringsanlæg
 • Hvordan fungerer anlægget
 • Orienteringsplaner
 • Driftsinstrukser
 • Alarminstrukser
 • Den driftsansvarliges ansvar og pligter efter nugældende regler i bygningsreglementet
 • Gennemgang af centraludstyr

Beskrivelse: Dette kursus gennemføres efter DBI´s (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) Retningslinje 005 og henvender sig til alle anlægsejere samt drifts- og vedligeholdelsesansvarlige for automatiske brandsikringsanlæg.

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, er det lovpligtigt for dig som institution og virksomhed at vide, hvordan du i praksis holder anlægget ved lige og betjener det. Det kan du lære på dette lovpligtige kursus.

Udbytte: Deltagerne bliver orienteret om DBI retningslinje 005 ”Automatiske brandsikringsanlæg”, som ligger til grund for kurset. Brandteori bliver berørt, og spørgsmålet om, hvorfor vi har sikringsanlæg og hvordan de fungere bliver gennemgået sammen med principperne for ABA-anlæg. På kurset orienteres om drifts- og alarminstrukser og om den driftsansvarliges ansvar og pligter. Der vil desuden være en gennemgang af en funktionelt alarmeringsanlæg med de funktioner som er relevante for anlægsejere, drifts- og vedligeholdelsesansvarlige.