Skip til hoved indholdet

Ekstrem regn

oversvømmelse

Gode råd i forbindelse med oversvømmelse

Der findes forskellige vejrligsforhold som kan forårsage oversvømmelser. Dem vi igennem de seneste år har oplevet i Danmark er primært stormflod og skybrud. Stormfloden kommer, som navnet så fint angiver, i forbindelse med stormvejr. Det er primært kyststrækninger og havne som bliver påvirket af dette, dvs. at de som ejer boliger eller industri ved kyststrækninger og havne  er klar over at de ligger i risikozone for oversvømmelse ved stormflod. Det er dog alligevel en god ide at holde øje med udviklingen, da højere vandstande en tidligere, kan betyde at huse og industri som ikke tidligere har ligget i risikozone, gør det nu.

Skybrud kan opstå alle steder i landet, derfor er det en god idé generelt at sikre døre, vinduer og kældre, selvom du ikke tidligere har oplevet problemer.

SKYBRUD

FØR 

  • Vær forberedt! vær klar med afdækningsplast og sandsække ved hånden, så du kan dække gulvafløb og toilet, hvis det bliver nødvendigt. Det er endvidere en god ide at lukke vinduer og døre og sørge for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende.

UNDER

  • Følg med: Hold dig opdateret på hvilke seneste nyheder og opdateringer der kan påvirke dig. Følg myndighedernes anvisning. Er du i bilist? Så hold ind til siden, hvis du kan mærke at der er brug for dette. Det er derudover også vigtigt at undgå opstigende kloakvand, da dette kan være sundhedsskadeligt

EFTER 

  • Er du blevet ramt af skybruddet? Led vandet væk fra grunden og hvis du har fået skader på ejendom/ejendele, så kontakt dit forsikringsselskab for mere information.