Skip til hoved indholdet

Whistleblowerordning

Her finder du Vestsjællands Brandvæsen I/S’ Whistleblowerordning. Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Vestsjællands Brandvæsen I/S. Ordningen er henvendt til medarbejder i Vestsjællands Brandvæsen I/S.

Beredskabsdirektør Lars Karlsen:  Vestsjællands Brandvæsen I/S er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. For medarbejderne bør kommunikationen om disse forhold som udgangspunkt ske via de daglige kommunikationsveje på arbejdspladsen. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder eller HR-afdelingen og/eller undertegnede, hvis man skulle opleve uregelmæssigheder eller ulovligheder. Men jeg er glad for, at vi – som et supplement til dette – har oprettet en formel ordning, som giver medarbejdere mulighed for at komme til orde og ytre sig, hvis de oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Vestsjællands Brandvæsen I/S accepterer dog ikke, at en ansat eller en anden person forsætlig foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst angiver en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat af Vestsjællands Brandvæsen I/S , kan en forsætlig falsk indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist. Anklager mod enkeltpersoner, som både er anonyme og ubegrundede, vil blive frasorteret af Hjulmand Kaptain og ikke blive behandlet af Vestsjællands Brandvæsen I/S .”

Du kan indberette:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Indberetter kan vælge at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i whistleblowerpolitik.

Åben siden med whistleblowerordningen.