Skip til hoved indholdet

Markbrand

Høsten står for døren, og den hektiske aktivitet kombineret med tørt og varmt vejr giver i sagens natur større risiko for markbrand.

Med nogle enkle tiltag kan du reducere risikoen betragteligt – og være bedre beredt, hvis uheldet alligevel skulle være ude

Før høstarbejdet

Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.

Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.

Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark du befinder dig på

Under arbejdet

  • Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen
  • Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie
  • Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
  • Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en
  • Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister
  • Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
  • Parker en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark du høster
  • Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark du høster
  • Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed

Hvis uheldet er ude

Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.

Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en, eller via 1-1-2.

Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare.

Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner.

Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde.

Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.